Szutest Mobil Sağlık Hizmetleri

SZUTEST Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, 2020 yılı ekim ayı içerisinde Esenkent Mah. Ferman Sok. No:2 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde Türkiye’nin tamamına Mobil Sağlık Hizmetleri vermeye başlamıştır.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden mobil sağlık radyoloji aracı ve mobil sağlık odya araçları için istenen tüm şartları yerine getirerek, izin belgesi düzenletmiş ve Sağlık Bakanlığı’nca da ruhsatlandırılmıştır. SZUTEST Mobil Sağlık alarak, aldığımız yetkiyi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İSG-KATİP sisteminden de onaylatarak, İSG hizmeti veremediğimiz tüm kurum ve kuruluşlara da bu Mobil Sağlık Hizmeti verir duruma gelmiştir.

SZUTEST Mobil Sağlık, sağlık tarama hizmetini; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmeliklere, 2017 yılında “Sağlık Bakanlığı Gezici İSG Hizmetleri Genelgesine, 161 sayılı Uluslararası ILO sözleşmesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmektedir.

SZUTEST Mobil Sağlık,

 • İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılmış, Gezici İSG Aracı İzin Belgeli kurumsal bir firmadır.
 • 2017 yılında “Sağlık Bakanlığı Gezici İSG Hizmetleri Genelgesine” göre düzenlenmiş 2 ( iki ) ayrı araç ile hizmet vermektedir.
 • Gezici İSG radyoli aracı için alınmış TAEK lisans belgesine sahiptir.
 • Ölçümlerin yapılacağı anlaşmalı laboratuvarımıza ait mikrobiyoloji ve biyokimya ruhsatlarına internet sitemizden ulaşılabilmektedir.
 • Gezici İSG araçlarında çalışan sağlık personelleri adına İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenmiş çalışma belgeleri, istenmesi durumunda mobil sağlık hizmeti verilecek firmalar ile paylaşılmaktadır.
 • Mobil Sağlık taraması için kullanılan cihazlarımızın kalibrasyonu, son bir yıl içinde yapılmıştır.

SZUTEST Mobil Sağlık, firmalara şu hizmetleri verebilmektedir:

 • Doktor Muayenesi
 • Radyolojik Testler
 • Akciğer Grafisi
 • Water’s Grafisi
 • Fizyolojik Testler
 • Odiometri (İşitme Testi)
 • Solunum Fonfksiyon Testi (SFT)
 • Elektrokardiyagram (EKG)
 • Aşılama, Hepatit B/C, Grip, Pnömokok (Zatüre)
 • Laboratuvar Tetkikleri
 • Tam Kan Sayımı
 • Tam İdrar Tahlili
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • AST, ALT, GGT
 • Böbrek Fonksiyon Testleri
 • Üre, Kreatinin
 • Antikor, PCR Testleri, Serolojik Testler
 • Hepatit B/C, HIV Taramaları
 • Portör Taramaları
 • Burun Boğaz Gaita Kültürleri, Gaita Mikroskobisi
 • Toksikolojik Testler
 • İdrarda veya kanda ALA, Bakır, Civa, Çinko, Kurşun, Toluen, Fenol, Vanil Mandelik Asit, Hippurik Asit
 • Ek-2 İşe Giriş Sağlık Raporu oluşturma.

SZUTEST Mobil Sağlık, bir yılını daha doldurmadan tahlil-tetkik yaptığı firmalarda oluşturduğu güven ve samimiyet ile referans listesini her geçen gün artırmaktadır.

Mobil Sağlık olarak İstanbul ili Ümraniye ilçesinde kalite ve yakınlıktan dolayı bireysel başvuru yapan hasta sayısı da her geçen gün katlanarak artmaktadır.

SZUTEST Mobil Sağlık ve SZUTEST Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak; BİZİMLE GÜVENDESİNİZ!

szutest osgb blog