acil-durum-eylem-plani

Acil Durum Eylem Planı

30.06.2012 tarihinde 28339 sayılı yayınlanan 6331 Sayılı Kanun ile tüm işverenler; ilk yardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden acil durum planları hazırlamak veya hazırlatmak zorundadır.

İş güvenliği hizmeti çerçevesinde yapılan acil durum eylem planları, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir:

 • Risk değerlendirmesi sonuçları,
 • Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali,
 • İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar,
 • Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali,
 • Sabotaj ihtimali,

Szutest OSGB uzman kadrosuyla, ‘’İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’’ kapsamında, Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

 • Arama, kurtarma ve tahliye,
 • Yangınla mücadele,

Konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

Acil durum eylem planınız, Szutest OSGB uzman kadrosu desteği ile işletmenizin özel durumu göz önüne alınarak aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir:

 • İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
 • Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.
 • Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.
 • Belirlenen acil durumlar.
 • Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.
 • Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.
 • Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki:
 1. Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.
 2. İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.
 3. Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.
 4. Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.
 5. İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.

Szutest OSGB tarafından hazırlanan acil durum eylem planlarının her sayfası numaralandırılır; hazırlayan kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır.

Ayrıca acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.

Szutest OSGB tarafından hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.