Çalışanların Sağlığının Gözetimi: İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Taramaları

Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık taramalarında hangi tetkiklerin yapılması gerektiği, çalışanın iş yerindeki risklere ve işin türüne bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre işe giriş ve periyodik sağlık taramalarında aşağıdaki türden tetkikler yapılabilir:

Fiziksel Muayene: İşe giriş muayenesinde ve düzenli periyodik sağlık taramalarında çalışanların genel fiziksel sağlıkları değerlendirilir. Bu, genel vücut muayenesini içerir.

Kan Basıncı Ölçümü: İşe giriş muayenesinde ve düzenli periyodik sağlık taramalarında kan basıncı ölçümü, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkların tespiti için önemlidir.

İşitme Testi: İşe giriş muayenesinde ve düzenli periyodik sağlık taramalarında işitme kaybını belirlemek amacıyla işitme testleri yapılır. Özellikle gürültülü iş ortamlarında çalışanlar için önemlidir.

Göz Muayenesi: İşe giriş muayenesinde ve düzenli periyodik sağlık taramalarında göz muayenesi ve görme testleri, iş yerindeki görme gereksinimlerini karşılamak ve göz rahatsızlıklarını erken teşhis etmek için yapılır.

Akciğer Fonksiyon Testi: Özellikle toz, duman veya kimyasal maddelere maruz kalan işçiler için işe giriş muayenesinde ve düzenli periyodik sağlık taramalarında solunum fonksiyon testleri yapılabilir.

Kan Testleri: Belirli işlerde çalışanlar için kan testleri gerekebilir. Özellikle tehlikeli kimyasal maddelere maruz kalan işçiler için İşe giriş muayenesinde ve düzenli periyodik sağlık taramalarında bu tür testler yapılabilir.

Radyolojik İncelemeler: Özellikle toz veya radyasyona maruz kalan işçiler için işe giriş muayenesinde ve düzenli periyodik sağlık taramalarında radyolojik incelemeler (örneğin, röntgen) gerekebilir,

Solunum ve Akciğer Muayenesi: İşe giriş muayenesinde ve düzenli periyodik sağlık taramalarında solunum yolları ile ilgili sorunları tespit etmek amacıyla yapılabilir.

İşle İlgili Aşılar: Bazı işlerde çalışanlar için belirli aşılar gerekebilir. Örneğin, bulaşıcı hastalıklara karşı korunma amaçlı aşılar.

Diğer Özgün Tetkikler: İş yerinin özelliklerine ve risklerine göre işe giriş muayenesinde ve düzenli periyodik sağlık taramalarında özel tetkikler yapılabilir. Bu, iş yeri hekimleri tarafından belirlenir.

İş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri ve gereksinimleri zaman içinde değişebilir. Bu nedenle işverenler ve işçiler, yerel düzenlemelere ve iş sağlığı ve güvenliği otoritelerinin yönergelerine başvurmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği konularında uzman bir doktor veya sağlık personeli, İşe giriş muayenesinde ve düzenli periyodik sağlık taramalarında ihtiyaçlarına uygun olarak uygun tetkiklerin yapılmasını sağlar.

Szutest Mobil Sağlık Hizmetleri olarak, işletmenizin çalışan sağlığı gözetimini kolaylaştırmaya, çalışanlarınızın sağlığını korumaya ve geliştirmeye odaklanıyoruz. İşe giriş muayeneleri ve periyodik sağlık taramaları konusundaki deneyimli kadromuz ile hızlı ve güvenilir sonuçlara ulaşmak için info@szutestosgb.com.tr adresinden bize ulaşın.

 

Sağlıkla kalın…