sertifikali-ilkyardim-egitimi

Sertifikalı İlkyardım Eğitimi

İlkyardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları ifade etmektedir.

Szutest,  2013 yılından beri Szutest İlk yardım Eğitim Merkezi ve Szutest İlk Yardım Eğitici Eğitimi Merkezi olarak hizmet vermektedir.

Sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimleri, firma çalışanlarınızın kazalarda veya hastalıklarda, ilkyardım uygulamaları yönünden yeterli bilgi ve beceriye sahip olabilmeleri amacıyla, İlkyardım Yönetmeliği ( 22.05.2002 / 24762 – 18.03.2004 / 25406 Tarih ve sayılı Resmi Gazete ) kapsamında düzenlenecektir.

Temel İlkyardım Eğitimleri, T.C. Sağlık Bakanlığı kriterleri doğrultusunda, Avrupa İlkyardım Eğitim Komitesi(FACE), Avrupa İlkyardım Eğitimleri Referans Merkezi(RC), Avrupa Resuscitation Konseyi(ERC), Uluslararası Resuscitation Uzlaşma Komitesi(İLCOR) ve Amerikan Kalp Derneği(AHA) 2012 yılı müfredatlarına göre verilmektedir.

Temel İlkyardım Eğitimi  (Sağlık Bakanlığı Sertifikalı)

 • Süre: 16 saat
 • Ücret: Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü’ nün belirlemiş olduğu fiyatları doğrultusunda alınmaktadır.  (Bkz. İlk Yardım Yönetmeliği Madde 22)
 • Yer: Eğitimler eğitimi talep eden kuruluşların eğitim salonlarında ya da “Szutest İlk Yardım Eğitim Merkezi” eğitim salonlarında yapılır.
 • Kurum veya kuruluşlarda verilecek eğitimlerde eğitim salonları grup çalışmaları için uygun genişlikte olmalı ve yansıtma cihazı kurulabilmedir.
 • Katılımcılar eğitimin bitiş gününden itibaren en geç otuz gün içinde sınava girmesi zorunludur. Otuz gün içinde sınava yazılıp katılmayan kişiler sınav hakkı talep edemeyecektir.(Bkz. İlkyardım Yönetmeliği Madde 22)
 • Teorik ve uygulamalı sınavda başarı gösteren adaylara Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardımcı kimliği ve sertifikası verilmektedir.

Güncelleme Eğitimi (Sağlık Bakanlığı Sertifikalı)

 • Süre: 8 Saat
 • Sertifika sürelerini doldurmuş (3 yıl) katılımcılara yönelik, ilkyardım eğitimlerini yenilemek amacıyla planlanmış ve düzenlenmiş bir programdır.
 • Ücret: İl Sağlık Müdürlü’ günün belirlemiş olduğu fiyatlar doğrultusunda kişi başı alınmaktadır.
 • Eğitim sonunda Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardımcı kimliği ve sertifikası verilmektedir.
 • Sertifika geçerlilik süresi 3 yıldır.
 • Güncelleme eğitimi yapılabilmesi için kişinin ilkyardımcı sertifikasının aslı bulunması gereklidir.

OED Eğitimi ( Otomatik Eksternal Defibrilatörü)

 • Süre: 2 saattir.
 • Ücret: İl Sağlık Müdürlü’ günün belirlemiş olduğu fiyatlar doğrultusunda kişi başı alınmaktadır.

Katılımcıların başarılı sayılarak sertifika alabilmeleri için Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bilgi ve beceri testlerinden %85 başarı seviyesine ulaşmaları gerekmektedir.

Sınav sonunda başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardımcı kimliği ve sertifikası verilmektedir. Sertifika geçerlilik süresi 3 yıldır.

Her katılımcıya iki defa sınav hakkı tanınmıştır. Belirtilen tarihlerde sınava girmeyen adaylar, sınav hakkını kaybetmektedir.

Szutest İlkyardım Eğitim Merkezi olarak, alanında tecrübeli eğitmenlerimiz, hijyen eğitim solanlarımızda hafta içi her gün ilkyardım eğitimi düzenlemektedir.