genel-saglik-taramasi

Gezici İSG Hizmetleri – Mobil Sağlık

Çalışanların sağlık muayenelerinin ve taramalarının yapılması, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca yasal bir yükümlülük halini almıştır. Çalışanların sağlıkları günümüzde yapılan yasalarla güvence altına alınmıştır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda, hem teknik koruma uygulamaları, hem de kişisel koruma politikalarının etkin bir şekilde planlanır.

Szutest OSGB olarak; nüfus yoğunluğu ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden yüksek talebin bulunduğu İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’ye hizmet vermeye hazır, İleri teknoloji tıbbi donanımlara ek olarak, raporlama sistemimizle hatasız, hızlı ve doğru sonuçlar veren teknolojik altyapımız mevcuttur. Yaptığımız tüm işlemler ileriye yönelik ihtiyaçlar çerçevesinde, takip edilebilir ve izlenebilir durumdadır.

İşletmelerin, işe başlama tarihinden itibaren çalışanların sağlık taramasını kaydetmesi ve bunları düzenli aralıklarla tekrar etmesi zorunludur. İş yürütümü nedeniyle tüm çalışanların hastaneye gönderilemediği durumlarda herhangi bir iş ve zaman kaybı yaşamadan, uzman hekimlerimizin kontrolünde mobil sağlık araçlarımız  ile işyerinde sağlık taraması hizmeti vermekteyiz. Mobilize edilmiş araçlarla, işyerini ziyaret edip, yönetmeliklerde belirtilen tahlil ve incelemelerin yerinde yapılması mobil sağlık taraması olarak geçmektedir.

Szutest OSGB, mobil sağlık taramasında fizyolojik testler ve laboratuvar testlerinden mobil araçta mümkün olanları anında yaparken,  daha kapsamlı inceleme gerektiren testler bağlı olunan hızlı ve güvenilir sonuçlar ortaya çıkaran sağlık kuruluşumuzca yapılarak ve sonuçlar rapor halinde işyeri, işyerinin bağlı olduğu işyeri hekimi ile paylaşılmaktadır.

Bu taramalar sonucunda işyerinde çalışmak için gerekli olan göz muayenesi, koruyucu aşılar, EKG, kan grubu, idrarda fenol ve kurşun, tam kan ve tam idrar, portör muayenesi, odyometri, solunum fonksiyon testi, akciğer grafisi ve ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu düzenlenmektedir. Aslında çalışan insanın sağlık açısından işe uyumluluğu öğrenilirken, periyodik olarak tekrarlanan sağlık taramalarında ise iş yürütümünden kaynaklı maruziyetlerinin sağlığına ne derecede etki edip, etmediği öğrenilir.

Elde edilen sonuçlar hekimler tarafından yorumlandığında, sağlık açısından risk teşkil eden etmenlerin hızlı bir şekilde ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların yapılması, çalışanlarda fark edilen sağlık sorunlarının tedavi edilmesi sağlanır.

Szutest OSGB olarak, numune alımından, tetkiklerin yorumlanıp rapor haline dönüştürülmesine kadar geçen sürede birbiriyle bağlantılı ve uyumlu çalışan teknisyen, raporlama personelleri ve uzman doktorlardan oluşan bir ekibe sahibiz.

Mobil Sağlık Taraması Kapsamında Verilen Hizmetler:

 • Doktor Muayenesi
 • Radyolojik Testler
 • Akciğer Grafisi
 • Water’s Grafisi
 • Fizyolojik Testler
 • Odiometri (İşitme Testi)
 • Solunum Fonfksiyon Testi (SFT)
 • Elektrokardiyagram (EKG)
 • Aşılama, Hepatit B/C, Grip, Pnömokok (Zatüre)
 • Laboratuvar Tetkikleri
 • Tam Kan Sayımı
 • Tam İdrar Tahlili
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • AST, ALT, GGT
 • Böbrek Fonksiyon Testleri
 • Üre, Kreatinin
 • Antikor, PCR Testleri, Serolojik Testler
 • Hepatit B/C, HIV Taramaları
 • Portör Taramaları
 • Burun Boğaz Gaita Kültürleri, Gaita Mikroskobisi
 • Toksikolojik Testler
 • İdrarda veya kanda ALA, Bakır, Civa, Çinko, Kurşun, Toluen, Fenol, Vanil Mandelik Asit, Hippurik Asit
 • Ek-2 İşe Giriş Sağlık Raporu oluşturma.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nedir?

Çalışanın işe başlamadan önce yapacağı öngörülen işe uygunluğunu tespit etmek üzere işbaşı yapmadan önce yapılan muayeneye işe giriş muayenesi denir. İşyeri hekimi işe giriş muayenesi yaptığı her çalışan için Ek-2 diğer adıyla işe giriş ve periyodik muayene formu doldurur.

ek-2.1 640x450

Her çalışan için Ek-2 formu düzenlenmesi ve çalıştığı süre içinde iş yürütümü şartlarından dolayı mesleki maruziyetlerini takip ve kontrol etmek amacıyla tehlike sınıfına göre, belirli periyotlarda bu sağlık taramaları tekrarlanmalıdır.

 • Az tehlikeli işyerlerinde çalışanlar en az 5 ( beş ) yılda bir,
 • Tehlikeli işyerlerinde çalışanlar en geç 3 ( üç ) yılda bir,
 • Çok tehlikeli işyerlerinde çalışanlar  1 ( bir ) yılda olmak üzere,

Özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç 6 (altı) ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde kimyasallarla çalışma, tozlu ortamlarda çalışma, yüksekte çalışma vb. zorlu, tehlikeli çalışma ortamlarında bu süreler kısaltılır.

Mobil sağlık hizmetleri kapsamında Szutest OSGB ile yapacağınız anlaşma neticesinde en kaliteli hizmeti, zamandan ve bütçenizden tasarruf ederek alacağınıza emin olabilirsiniz. Çalışanlarınızın sağlığı bize emanet…