risk analizi

Risk Değerlendirmesi / Risk Analizi

Risk Değerlendirmesi / Risk Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuyla birlikte, 2013 yılından itibaren 1 kişi bile çalışanı olan tüm işverenler işyerleri için İSG risk değerlendirmesi (risk analizi) yaptırmakla yükümlüdür.

Her işyerinin tehlikeleri vardır. Bir işveren olarak, çalışanlarınızı önemsemek ve onları işyerindeki sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı korumak için yasal bir sorumluluğunuz vardır. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) mevzuatı, öngörülebilir tüm tehlikelerin tanımlanmasını ve bu tehlikelerden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılmasını veya kontrol edilmesini gerektirir. İşveren risk değerlendirmesi sonucuna göre alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu donanımlara karar verir.

SZUTEST OSGB olarak yetkilendirildiğimiz günden bugüne içinde bulunduğumuz bu hizmet yarışına genç, çalışkan, tutkulu ve dinamik uzman kadromuz ile gün geçtikçe bünyemize güçlü referanslar ekleyerek, çözüm ortaklarımızı arttırma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Hemen her alanda en iyi risk değerlendirmesinin nasıl yapılacağı konusunda kendimize güveniyoruz.

Yasa gereği, işyeri için yapılan risk değerlendirmesi, tehlike sınıfına göre aşağıda belirtilen sürelerde yenilenmelidir.

 • a) Çok tehlikeli işyerlerinde 2 yıl.
 • b) Tehlikeli işyerlerinde 4 yıl.
 • c) Az tehlikeli işyerlerinde 6 yıl.

Risk Değerlendirmesi Ne Zaman ve Ne Sıklıkta Gerçekleştirilmelidir?

Ayrıca bir başka önemli nokta ise; risk değerlendirmesi, aşağıdaki durumlardan doğabilecek yeni risklerin işyerinin tamamını veya bir kısmını etkilediğini göz önüne alarak tamamen veya kısmen yenilenmelidir.

 • a) Binaların taşınması veya binalardaki değişiklikler
 • b) İşyerinde kullanılan teknoloji, malzeme ve ekipmandaki değişiklikler.
 • c) Üretim yöntemindeki değişiklikler
 • d) İş kazası, meslek hastalığı veya oluşumu
 • e) Çalışma ortamının sınır değerlerinde yasal bir değişiklik var.
 • f) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetimi sonuçları
 • g) İşyerinden kaynaklanan ve işyerini etkileyen yeni bir tehlikede örneğin pandemi sürecinin ortaya çıkması.

Risk değerlendirme çalışmalarının işverenlere sağladığı faydalar;

 • Risk ve riskleri, uluslararası prestij ve geçerliliği öngörebilme,
 • Proaktif yaklaşımla acil durumlar için hazırlıklı olmak,
 • İstenmeyen durumların önlenmesi yoluyla kayıpların maddi ve manevi azaltılması,
 • Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşılması,
 • Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı.
 • İşyerinde risklerden etkilenebilecek işçi grupları durumunda sağlık ve güvenlik açısından risk değerlendirmeleri yapmak,
 • Alınacak koruyucu önlemlere ve risk değerlendirme sonuçlarına göre kullanılacak koruyucu ekipmana karar vermek,
 • İş ekipmanlarının emniyetli bir şekilde sağlanması, gerekli bakımın yapılması, periyodik olarak testlerin kontrol edilmesi ve yapılması, operatörleri ve bakım işçilerini eğitmek
  İşçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak, mesleki riskleri önlemek, eğitim ve bilgi sağlamak, her türlü önlemi almak, acil durum örgütü yapmak, araç ve gereç sağlamak,

Kendinizi ve çalışanlarınızı işyeri tehlikelerinden korumanın en iyi yolu, onları tanımlamak ve yönetmek ve potansiyel olarak zarar vermelerini önlemek için makul adımlar atmaktır.

SZUTEST OSGB’ nin iş güvenliği uzmanları risk analizinde çok sayıda firmadan gelen yeterli deneyime sahiptir. Biz bu konuda kendimize güveniyoruz.