diger-saglik-personeli

Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi)

Szutest OSGB bünyesinde firmanızın tehlike sınıfına uygun ve çalışan sayınızın gerekliliklerini karşılayacak şekilde görevlendirilen her diğer sağlık personeli ( işyeri hemşiresi ) 20.07.2013 tarihinde Resmi Gazete ’de İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik ve Kanunu kapsamındaki tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Diğer sağlık personellerinin görev, yetki ve sorumluluklarına yönetmelikte ayrıntılı biçimde yer verilmiştir. Yönetmelik için tıklayınız.

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri:

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
  • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
  • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
  • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
  • İşyeri bina ve eklentilerinin genel sağlık ve temizlik şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
  • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
  • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süresi Hesaplama

Diğer sağlık personeli, ilgili yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süresi Hesaplama

Yine yönetmeliğe göre tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

Szutest OSGB olarak, iş sağlığı ve güvenliğinde benimsediğimiz iyi hizmet politikamız, insana verdiğimiz değeri büyük ölçüde yansıtmaktadır. Çözüm ortağı olan tüm firmalarımızın çalışan sağlığı ve güvenliği SZUTEST güvencesi altındadır