İş sağlığı ve Güvenliği Nedir?

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tanımlamasına göre iş sağlığı “bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutularak, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarından oluşur. Öte yandan iş güvenliği çalışanların iş ve işyerinde karşılaştıkları tehlikelerin bertaraf edilmesi, bu durum mümkün değilse azaltılması için getirilmiş yükümlülüklere ait teknik kuralların bütününü ifade eder. Aslında iş güvenliği daha çok çalışanın yaşamına ve vücut bütünlüğüne yönelik risklerin ortadan kaldırılmasını hedefler.

Bu tanımlardan yola çıkarak iş sağlığı ve güvenliğinin aslında birbirini tamamlayan kavramlar olduğu söylenebilir. Sağlık alanında yapılan iyileştirmeler çalışanlar için sağlıklı bir ortam oluşturularak tehditlerin izole edilmesini sağlarken; iş güvenliğinin geliştirilmesi de iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçerek sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmaya önemli derecede katkı sağlayacaktır. Birbirini destekleyen bu tanımların tek cümlede toplanmış standart hali ise şöyledir;

İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşulardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar “ İş Sağlığı ve Güvenliği “ kavramıyla açıklanır. Bu kavram 3 temel amaca sahiptir.

1.Çalışanları Korumak: İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının temel amacını oluşturmaktadır. Çalışanların işyerindeki üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, başka bir ifade ile çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korumak.

2.Üretim Güvenliğini Sağlamak: Bir işyerinde üretim güvenliğinin sağlanması, verimin artmasını sağlayacağından dolayı oldukça önemlidir. Eğer bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile meslek hastalığı ve iş kazalarından uzak bir ortam oluşturulmuş, daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının işçilere verdiği güvenle, iş gücü ve iş günü kayıpları azalacak, iş veriminde artma olacaktır.

3.İşletme Güvenliğini Sağlamak: İşyerinde alınacak tedbirler ile iş kazalarından veya güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamından dolayı doğabilecek makine arıza ve aksaklıkları, devre dışı kalmaları, patlama olayları, yangın gibi işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumların ortadan kaldırılması işletme güvenliğinin sağlanması demektir.

SZUTEST Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Türkiye’de 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun kabul edilmesinin ardından, T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri başlığı altında tüm hizmetleri verebilme adına 2014 yılında yetkilendirilmiş bir OSGB’dir.

Kendinizi ve çalışanlarınızı işyeri tehlikelerinden korumanın en iyi yolu, onları tanımlamak ve yönetmek ve zarar vermelerini önlemek için zamanında ve doğru adımlar atmaktır. İş sağlığı ve güvenliğini yaşam kültürü olarak uygulayan firmalar her zaman diğerlerinden bir adım önde olacaktırlar.

SZUTEST OSGB olarak yetkilendirildiğimiz günden bugüne içinde bulunduğumuz bu hizmet yarışına genç, çalışkan, tutkulu ve dinamik uzman kadromuz ile gün geçtikçe bünyemize güçlü referanslar ekleyerek, çözüm ortaklarımızı arttırma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. İş sağlığı ve güvenliği konusunda kendimize güveniyoruz.

szutest-osgb-blog