ramakosgb-hakkimizda

İş Güvenliği Hizmeti Alma Zorunluluğu 50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli Sınıfta ve Kamu’da 2017 Yılından 2020 Yılına Ertelendi…

50’den az çalışan ile Az Tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren firmalar ile Kamu kurumlarında, devamlı olarak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alınması 1 Temmuz 2017 tarihinden 2020 yılına ertelenmiştir. Erteleme ile ilgili yasa maddesi ise, 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Erteleme ile ilgili yasa maddesi Resmi gazetede aşağıdaki gibi yayımlanmıştır;

“50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde; (işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, işverenler veya işveren vekilleri tarafından (İSG sertifikası olması şartıyla) yürütülebilecek. 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri de (işyeri hekimleri yerine) aile hekimleri ve kamu sağlık hizmeti sunucularından hizmet alabilecek. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” ile “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” hükümleri, 1 Temmuz 2017 yerine 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe girecek.”

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun;

  • a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,
  • b) 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,
  • c) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,

değiştirilmiştir.